Đăng ký khai sinh
Thứ sáu, 17/04/2020, 20:33 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Giấy tờ phải nộp

1

Tờ khai theo mẫu quy định

01

Bản chính

2

Bản chính Giấy chứng sinh

(Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập)

01

Bản chính

3

Trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em: Nộp kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật.

Trường hợp người ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

01

Bản sao

Giấy tờ phải xuất trình

1

Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu có)

01

Bản chính

2

Giấy tờ tùy thân (gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng)

01

Bản chính

3

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của cha hoặc của mẹ

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đăng ký khai sinh cư trú

Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

5.000 đồng/trường hợp.

Miễn lệ phí đối với trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc gia đình có công với cách mạng; đăng ký khai sinh đúng hạn.

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp

hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo Mục I

Thành phần hồ sơ theo Mục I

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo mục 1

- BM 01

- BM 02

- BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM 01) nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ; thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM02).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản BM03.

B2

Giải quyết hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

02 giờ làm việc

- BM 01;

- Theo Mục I

- Dự thảo bản chính Giấy khai sinh

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ thông tin quy định thì dự thảo văn bản đề nghị bổ sung thông tin.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thông tin quy định thì dự thảo bản chính Giấy khai sinh.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và dự thảo kết quả trình Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn ký duyệt.

B3

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

01 giờ làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt bản chính Giấy khai sinh.

B4

Ban hành văn bản

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 giờ làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B5

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 giờ làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

- Tiếp nhận kết quả, vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có).

B6

Trả

kết quả lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày hoặc theo Giấy hẹn (nếu có)

Kết quả

- Trả kết quả cho người đăng ký khai sinh

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 12.doc
Số lượng lượt xem: 118