title

7 trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 01/7/2021
Thứ hai, 21/06/2021, 08:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

7 trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 01-7-2021.mp4

Số lượng lượt xem: 64