title

Các quy định về việc xử lý các hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế, áp dụng biện pháp chống dịch
Thứ ba, 07/04/2020, 12:38 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế;

Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thông báo đến các tổ chức, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn về việc xử lý các hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế và áp dụng biện pháp chống dịch như sau:

1. Vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế:

Tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013, quy định:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định của pháp luật .

- Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với hành vi quy định trên.

2. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch:

Tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013, quy định:

Tại Khoản 1: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế ; (Hành vi không đeo khẩu trang đến nơi công cộng).

- Không thông báo Ủy ban nhân dân và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật .

Tại Khoản 2 . Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch ;

Tại Khoản 3 . Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch .

Tại Khoản 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch ;

- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng .

Số lượng lượt xem: 799