title

Cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản và phương pháp phòng tránh
Thứ hai, 09/03/2020, 09:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công an Quận 9 thông báo đến quần chúng nhân dân về các phương thức, thủ đoạn phổ biến của tội phạm cướp tài sản và một số biện pháp phòng ngừa. Đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng ngừa, tự bảo vệ cho bản thân và cho người thân trong gia đình.

Nội dung thông báo nêu rõ:

 

Số lượng lượt xem: 469