Cấp bản sao từ sổ gốc
Thứ sáu, 17/04/2020, 20:14 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Chứng thực
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Văn bản yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc theo quy định tại từng lĩnh vực cụ thể (nếu có)

01

Bản chính

2

Giấy tờ chứng minh thuộc các đối tượng là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền hoặc cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột hoặc người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.

01

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

3

Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc

01

- Xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp trực tiếp);

- Nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính).

4

01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận trong trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

01

 

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Phí

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (nơi đang lưu sổ gốc).

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu (căn cứ theo ngày trên dấu bưu điện đến đối với trường hợp gửi yêu cầu qua bưu chính) hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

Theo quy định của từng lĩnh vực

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

 

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Theo mục I

BM01

BM02

BM03

- Kiểm tra thành phần hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu BM01 (đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ); thực hiện tiếp bước B3.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người yêu cầu chứng thực bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu BM02, hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chứng thực, nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ điều kiện giải quyết theo quy định thì lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo mẫu BM03, trong đó giải thích rõ lý do từ chối.

 

B3

 

Xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2 giờ làm việc

Hồ sơ tiếp nhận

- Tiến hành cấp bản sao từ sổ gốc cho người có yêu cầu. Trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.

- Thu lệ phí theo quy định.

  • Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký.

B4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

1 giờ làm việc

Hồ sơ trình ký

Xem xét hồ sơ và ký duyệt bản sao.

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Kết quả giải quyết

 

- Đóng dấu.

- Trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 1.doc
Số lượng lượt xem: 71