Chứng thực di chúc
Thứ sáu, 17/04/2020, 20:22 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Chứng thực
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng

01

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

02

Giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng của người làm chứng (trường hợp cần có người làm chứng)

01

Bản chính

03

Dự thảo di chúc (hoặc người lập di chúc có thể tuyên bố nội dung của di chúc trước mặt người thực hiện chứng thực. Người thực hiện chứng thực phải ghi chép lại chính xác nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố)

Theo nhu cầu của người yêu cầu chứng thực

Bản chính

04

Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp di chúc có nội dung liên quan đến tài sản đó, trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng.

01

Bản sao có bản chính

để đối chiếu

05

Văn bản yêu cầu chứng thực ngoài trụ sở (trong trường hợp chứng thực ngoài trụ sở)

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Phí chứng thực

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

50.000 đồng/trường hợp

 

 

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung

công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/

Biểu mẫu

Diễn giải

B1

 Nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Theo mục I, BM 01,

BM 02,

BM 03

- Kiểm tra nội dung văn bản, giấy tờ yêu cầu chứng thực, các giấy tờ tùy thân và năng lực hành vi của người lập di chúc.

- Trường hợp  hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào từng trang của bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chính xác và thể hiện đúng ý chí của người lập di chúc; Lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu BM 01; thực hiện tiếp bước B3.

- Trường hợp  hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người yêu cầu chứng thực bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu BM 02, hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chứng thực, nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp  hồ sơ không đáp ứng đầy đủ điều kiện giải quyết theo quy định thì lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo mẫu BM 03.

B3

Xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày  làm việc

Hồ sơ

tiếp nhận

- Ghi đầy đủ lời chứng (theo mẫu).

- Lấy số chứng thực.

- Vào sổ lưu chứng thực.

- Thu phí theo quy định.

- Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký.

 

B4

 

Xem xét, Ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn 

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình ký

- Xem xét hồ sơ và ký tên trên bản di chúc cần chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ.

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết,

 

- Đóng dấu.

- Trả hồ sơ cho cá nhân, có yêu cầu.

 

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 6.doc
Số lượng lượt xem: 78