title

Cử tri phường Phú Hữu nô nức tham gia bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025
Chủ nhật, 25/10/2020, 03:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Hôm nay, ngày 25 tháng 10 năm 2020, 4 khu phố trên địa bàn phường Phú Hữu tổ chức bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025 trong không khí nô nức, phấn khởi.

Trong quá trình chuẩn bị, các khu phố đã phát huy cao độ pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đồng thời tiến hành các bước chuẩn bị đảm bảo công khai dân chủ đúng pháp luật. Nhìn chung số ứng cử viên ra ứng cử chức danh trưởng khu phố đều là những người có năng lực, trách nhiệm để đảm đương các công việc của khu phố và có uy tín trong nhân dân. Các khu vực bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo để tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Để điều hành cuộc bầu cử các khu phố đã thành lập ban bầu cử và tổ bầu cử đảm bảo để điều hành công tác bầu cử.

Đúng 7 giờ, tại 7 điểm bầu cử trên địa bàn phường Phú Hữu, tổ bầu cử đã tổ chức khai mạc hội nghị bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025, công bố các quyết định thành lập tổ bầu cử, thành phần cử tri tham gia bầu cử, tiêu chuẩn trưởng khu phố và danh sách người ứng cử.

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Rất đông cử tri đến tham gia bỏ phiếu để chọn những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền điều hành các công việc ở địa phương. Các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở cơ sở.

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Đại diện Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tổ chức giám sát quá trình tổ chức bầu cử, giám sát quá trình kiểm phiếu. Qua công tác kiểm tra, công tác bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng quy trình bầu cử và đảm bảo theo hướng dẫn về bầu cử trưởng khu phố, khu vực bầu cử được trang trí trang trọng, thuận tiện cho công tác bầu cử.

Đến 15 giờ, công tác kiểm phiếu bầu được thực hiện, kết quả trên địa bàn phường đã có 1922 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025, chiếm tỷ lệ 71,32% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường Phú Hữu.

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Kết quả cụ thể bầu cử trưởng khu phố từng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025:

- Khu phố 1: ông Lê Văn Nào trúng cử Trưởng khu phố 1 với tỷ lệ là 94,07%

- Khu phố 2: ông Đoàn Quang Nam trúng cử Trưởng khu phố 2 với tỷ lệ là 89,08%

- Khu phố 3: ông Võ Văn Quang trúng cử Trưởng khu phố 3 với tỷ lệ là 91,48%

- Khu phố 4: bà Nguyễn Thị Thu Lan trúng cử Trưởng khu phố 4 với tỷ lệ là 80,17%

Sau khi có quyết định công nhận Trưởng khu phố. Phó trưởng khu phố sẽ do Trưởng khu phố lựa chọn sau khi thống nhất Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố; Từng khu phố chủ động tổ chức bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố trong thời gian tổ chức tại hội nghị sinh hoạt tổ dân phố quý 4/2020. Đồng thời báo cáo kết quả bầu cử và gửi hồ sơ để UBND phường ban hành Quyết định công nhận.

Số lượng lượt xem: 1075