title

Danh sách Ban điều hành khu phố và Tổ dân phố Khu phố 2
Thứ ba, 21/04/2020, 11:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ VÀ TỔ DÂN PHỐ

I. BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ

STT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Đoàn Quang Nam

Trưởng KP

0905.387.479

 

2

Đồng Văn Giới

Phó KP

0389.557.195

835/44/2 đường NDT, tổ 5, Kp2

II. TỔ DÂN PHỐ

STT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại

Ghi chú

1

Đặng Thị Hoàng

Tổ trưởng Tổ 1

0387.650.971

 

2

 

Tổ phó Tổ 1

 

Khuyết

3

Võ Văn Buol

Tổ Trưởng Tổ 2

0933.340.487

 

4

Phan Thị Mai

Tổ phó Tổ 2

0934.001.561

 

5

Nguyễn Văn Ngọ

Tổ trưởng Tổ 3

0933.856.203

 

6

Lê Thị Thu Ba

Tổ phó Tổ 3

0764.999.612

 

7

Trang Thị Lệ

Tổ trưởng Tổ 4

0967.097.543

 

8

 

Tổ phó Tổ 4

 

Khuyết

9

Đồng Văn Giới

Tổ trưởng Tổ 5

0389.557.195

 

10

 

Tổ phó Tổ 5

 

Khuyết

11

Trần Thanh Sơn

Tổ trưởng Tổ 6

0902.386.744

Khuyết

12

 

Tổ phó Tổ 6

 

Khuyết

13

Lại Thị Mỳ

Tổ trưởng Tổ 7

0833.972.242

 

14

Nguyễn Thị Hiên

Tổ Phó Tổ 7

0918.101.975

 

15

Đinh Xuân Trung

Tổ trưởng Tổ 8

0939.630.510

 

16

 

Tổ Phó Tổ 8

 

Khuyết

17

Nguyễn Hữu Hinh

Tổ trưởng Tổ 9

0387.977.979

 

18

Hoàng Đăng Giao

Tổ phó Tổ 9

0776.742.851

 

19

Lý Văn Súa

Tổ trưởng Tổ 10

028.3539.5356

 

20

Nguyễn Thanh Hải

Tổ phó Tổ 10

0326.007.007

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 881