title

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC VIỆC LÀM
Thứ năm, 14/01/2021, 09:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan

ban hành

Lĩnh vực

  1.  

1.008362.000.00.00.H29

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Việc làm

  1.  

1.008363.000.00.00.H29

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Việc làm

  1.  

1.008364.000.00.00.H29

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Việc làm

Số lượng lượt xem: 73