Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Thứ ba, 07/04/2020, 11:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Phòng, chống tệ nạn xã hội
Nội dung:

  1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhận hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn (theo mẫu)

01

Bản chính

2

Một trong các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận người đề nghị hỗ trợ là nạn nhân như sau:

 

 

2.1

Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an huyện, quận, thành phố

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu

2.2

Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu như: Cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, cảnh sát biển

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu

2.3

Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu

2.4

Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân

01

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu

 

  1. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

Mười một (11) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Không

 

 

  1. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

 

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn thẩm định

 

B3

Xem xét, thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Cán bộ chuyên môn

 

1,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

 

Lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét và ký văn bản liên quan.

B4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

 

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ, dự thảo kết quả

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn xem xét hồ sơ và ký văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

B5

Ban hành văn bản

Văn thư UBND

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ đã được duyệt

Kiểm tra, cho số và đóng dấu các tài liệu liên quan

Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

B6

Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ từ UBND phường, xã, thị trấn; đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

03 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình, dự thảo tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời

- Tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu lập Tờ trình, dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét

- Trường hợp hồ sơ không đạt, có văn bản trả lời nêu rõ lý do

B7

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

01 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình, dự thảo tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời

Xem xét và ký tờ trình, ký nháy Quyết định hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do trình lãnh đạo UBND quận, huyện phê duyệt

B8

Ban hành văn bản

Văn thư Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ đã được phê duyệt

Kiểm tra, cho số, đóng dấu các tài liệu liên quan

Chuyển hồ sơ đến Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận

B9

Tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận

1,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Tờ trình

Dự thảo Quyết định/văn bản trả lời

Hồ sơ trình

Xem xét, kiểm tra thành phần hồ.

Hồ sơ đảm bảo: trình Lãnh đạo phê duyệt

Hồ sơ chưa đảm bảo: chuyển trả phòng chuyên môn xử lý lại

B10

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND quận, huyện

01 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Tờ trình

Dự thảo Quyết định/văn bản trả lời

Hồ sơ trình

Xem xét quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân hoặc văn bản trả lời

B11

Ban hành văn bản

Văn thư UBND quận, huyện

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ đã được phê duyệt

Kiểm tra, cho số, đóng dấu các tài liệu liên quan; chuyển phòng chuyên môn thực hiện sao lưu (nếu có)

Chuyển kết quả về UBND phường, xã, thị trấn

B12

Tiếp nhận hồ sơ từ UBND quận, huyện

Cán bộ chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Kết quả

Tiếp nhận hồ sơ từ UBND quận, huyện; thực hiện sao lưu (nếu có)

Chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

B13

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo giấy hẹn

Kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

Vào sổ lưu hồ sơ theo dõi

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Thống kê, theo dõi

Tài liệu đính kèm:
QUY TRÌNH 5.doc
Số lượng lượt xem: 82