title

Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19 tại khu chung cư
Thứ bảy, 26/06/2021, 03:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Cư dân, ban quản lý tại khu chung cư trên địa bàn phường Phú Hữu cần tự thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại chung cư, tích cực khắc phục những hạn chế để đảm bảo không lây lan dịch bệnh và an toàn cho gia đình và cộng đồng

Phường Phú Hữu chuyển mẫu đánh giá theo Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 về ban hành "hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư.

I. Mục đích: Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại khu chung cư và chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục.

II. Phương pháp đánh giá:

1. Đối với cư dân: Tự đánh giá theo mẫu

2. Đối với Ban quản lý:

- Tự đánh giá trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu chung cư của Ban quản lý

- Kiểm tra, đối chiếu, đánh giá việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cư dân tại khu chung cư theo bảng kiểm tự đánh giá của cư dân.

Mong người dân quan tâm, thực hiện

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

 

Số lượng lượt xem: 45