Nộp hồ sơ trực tuyến
Thứ hai, 27/04/2020, 09:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Nộp hồ sơ trực tuyến
Người gửi: Linh Email: dvlinh.stttt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1997
Lĩnh vực: Tin tức-sự kiện Ngày gửi: 27/04/2020
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung: Tôi muốn nộp hồ sơ trực tuyến thì nộp ở đâu vậy ?
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Linh
Trả lời: Ông/Bà vui lòng nộp trên trang https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ .Trân trọng.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 271