title

Phát động đăng ký phong trào “Địa chỉ xanh – thân thiện với môi trường” tại các chung cư, khu dân cư thấp tầng, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường.
Thứ ba, 13/04/2021, 07:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức về phát động đợt hoạt động cao điểm chào mừng 100 ngày thành lập thành phố Thủ Đức, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu về phát động phong trào giới thiệu 100 địa chỉ “Xanh – thân thiện với môi trường”;

Nhằm chào mừng 100 ngày thành lập thành phố Thủ Đức, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ủy ban nhân dân phường triển khai đến các đơn vị nội dung hưởng ứng và đăng ký phong trào như sau:

1. Nội dung đăng ký thi đua:

- Mục đích: Phát động phong trào trồng cây xanh, tăng mảng xanh tại các khu nhà chung cư, khu dân cư thấp tầng; tại nơi làm việc của các cơ quan doanh nghiệp; nơi hoạt động sản xuất của các cơ sở kinh doanh…

(Một số nội dung gợi ý đăng ký: Trồng mới cây xanh hoặc tạo mảng xanh tại nơi làm việc, hoạt động sản xuất; giữ gìn khuôn viên sạch sẽ, không rác; chấp hành việc treo cờ treo dịp 30/4 và 1/5; sử dụng các sản phẩm tái sử dụng, sản phẩm giấy thân thiện với môi trường; thành viên trong tập thể tham gia trồng cây xanh, cây kiểng trong phòng làm việc, nơi ở... và được bình xét đạt tiêu chuẩn. Do tính chất phong trào nên một số tiêu chí tập thể đơn vị có thể tự đăng ký phấn đấu cùng thực hiện.)

- Hình thức đăng ký: Các đơn vị đăng ký theo mẫu đính kèm và nộp về Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu (thông qua ông Trần Trung Kiên – cán bộ Kinh tế, số điện thoại: 033.3232.173)

2. Quy trình đánh giá:

2.1. Triển khai và thông báo rộng rãi về quy định và các tiêu chí đánh giá Địa chỉ xanh – thân thiện với môi trường trên các kênh thông tin của phường, đến từng khu phố, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị để biết và tham gia.  

2.2. Các đơn vị đăng ký tham gia hoặc được đề xuất xét đạt danh hiệu Địa chỉ xanh – thân thiện với môi trường trên địa bàn phường (theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm).

2.3. Tổ thẩm định tổ chức điều tra khảo sát, thu thập thông tin và thành lập Hội đồng để đánh giá theo các tiêu chí và chấm điểm theo thang điểm của tiêu chí. Căn cứ vào số điểm tổng cộng đạt được, tiến hành xếp loại.

2.4. Tổ thẩm định trình Ủy ban nhân dân phường danh sách các đơn vi đạt danh hiệu “Địa chỉ xanh – thân thiện với môi trường”.

2.5. Kết quả đơn vi đạt danh hiệu Địa chỉ xanh – thân thiện với môi trường được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 30/5/2021 và tại hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng 100 ngày thành lập thành phố Thủ Đức, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 .

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN DANH HIỆU

“ĐỊA CHỈ XANH – THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG”

(Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh)

 

Stt

Tiêu chí

Tổng điểm

01

Sử dụng các vật dụng, vật liệu thay thế thân thiện với môi trường, không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng 01 lần

20

-

Hoàn toàn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng 01 lần

20

-

 Vẫn còn sử dụng nhưng sử dụng dưới 50% túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng 01 lần, có tìm sản phẩm thân thiện môi trường thay thế.

10

02

Giảm thiểu rác thải, phân loại rác tại nguồn

20

-

Có bố trí thùng đựng rác phân loại trong khuôn viên đơn vị

10

-

Có thông báo hướng dẫn hoặc decal hướng dẫn phân loại rác .

10

03

Thực hiện các chương trình vì cộng đồng như trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, các hoạt động vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh các nội dung về“Nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần và túi ni lông khó phân hủy”;

20

04

Có mảng xanh hoặc góc trồng cây xanh  tại đơn vị.

20

05

đăng ký thu gom rác

20

 

Tổng cộng

100

 

Tiêu chí đánh giá: Đơn vị đạt từ 80 điểm trở lên sẽ được công nhận là đơn vị đat danh hiệu “Địa chỉ xanh – thân thiện với môi trường”

 

* Tải mẫu đăng ký tại đây:

Số lượng lượt xem: 175