title

Phú Hữu tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Chủ nhật, 06/06/2021, 09:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức. Thời gian áp dụng kể nay cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể:

1. Tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở UBND phường.

2. Công an phường:

Thực hiện Chỉ thị của Thủ Tướng, chỉ đạo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an TP Thủ Đức, Công an Phường Phú Hữu tạm ngưng tiếp công dân trực tiếp đến trụ sở công an phường để giải quyết thủ tục hành chính từ 05/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các thông tin về tình hình an ninh trật tự, An toàn xã hội trên địa bàn phường, Công an Phường đảm bảo tiếp nhận và giải quyết.

2. UBND phường tiếp nhận, giải quyết và kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích (trừ trường hợp đặc biệt, cấp bách).

Trường hợp đặc biệt, cấp bách mà công dân, tổ chức có yêu cầu nộp tiếp: tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các nhóm thủ tục sau:

+ Thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử.

+ Thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục liên quan đến: kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm…để vay vốn phụ vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

+ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

+ Thủ tục hành chính khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, phục vụ cho công tác Phòng, chống dịch Covid-19

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường sẽ tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua hình thức nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ http://dichvucong.gov.vn) và cổng dịch vụ công của Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.

4. Đối với lĩnh vực hộ tịch thì công dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến (địa chỉ https://hotichtructuyen.moj.gov.vn).

5. Đối với TTHC thuộc các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, cấp số nhà, môi trường, bảo hiểm y tế….khuyến khích công dân, tổ chức chuyển sang hình thức nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích.

6. Đối với việc trả kết quả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường thực hiện liên hệ thông qua số điện thoại theo “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” của tổ chức, công dân để trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích .

7. Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích; thường xuyên theo dõi trên hệ thống Một cửa điện tử (Hệ thống chính quyền điện tử) để xử lý công việc đúng hạn; chủ động liên hệ, tích cực hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến; giải đáp kịp thời, triệt để các phản ánh, khó khăn, vướng mắc của công dân.

Lưu ý: Trường hợp các hồ sơ phải trực tiếp đến Ủy ban nhân dân phường để giải quyết thì phải thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch, nhất là quy định “5K”.

Trên đây là thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức tại Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu. Ủy ban nhân dân phường thông báo đến các tổ chức, người dân thực hiện nghiêm nội dung này./.

Số lượng lượt xem: 95