title

Phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để làm nhục người khác
Thứ ba, 07/04/2020, 15:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công an Phường Phú Hữu chuyển nội dung thông báo của Công an Quận 9 về việc phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để làm nhục người khác để nhân dân được biết như sau:

Số lượng lượt xem: 447