title

THỜI HẠN SỬ DỤNG CHỨNG MINH NHÂN DÂN, CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Thứ tư, 24/02/2021, 02:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hết hạn sử dụng sẽ không có giá trị trong mọi giao dịch mới phát sinh. Vì vậy người dân cần lưu ý về thời hạn sử dụng CMND, thẻ CCCD.

Thời Hạn Sử Dụng Chứng Minh Nhân Dân, Căn Cước Công Dân.mp4

Số lượng lượt xem: 759