title

Thông báo công khai về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Thứ hai, 10/05/2021, 06:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố Thủ Đức.

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức về công bố và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố Thủ Đức.

Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thông báo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố Thủ Đức đã được phê duyệt. Nên các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Hiện nay, Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất và Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được niêm yết công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, địa chỉ: 893 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức.

Trên đây là nội dung thông báo của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

 

* Xem Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tại đây: 

 

Số lượng lượt xem: 365