title

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Thứ sáu, 26/02/2021, 07:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện nội dung Công văn số 73/UBND-QLĐT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức về lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đến Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Nay Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu tiến hành niêm yết công bố công khai nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Công văn số 433/SQHKT-KTT ngày 29 tháng 01 năm 2021 và phát phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức.

Địa điểm: Tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, địa chỉ: số 893 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức gặp đồng chí Nguyễn Tuyết Phượng_Công chức Địa chính phường_số điện thoại 0908.570.748 để được hướng dẫn Hoặc người dân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại đây:

 

Thời gian bắt đầu lấy ý kiến t ngày ra thông báo đến hết ngày 05/03/2021.

 

*.Tải văn bản Hướng dẫn về xem: 

TH

Số lượng lượt xem: 1932