title

Thông báo MỜI hộ dân về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư điều chỉnh đồ án quy hoạch tại KDC phí đông rạch Bà Cua, tổ 1, khu phố 3, phường Phú Hữu
Thứ năm, 22/04/2021, 03:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Xem chi tiết bản đồ: (Bấm vào đây xem)

 

Số lượng lượt xem: 422