title

Thông báo mức giá thu gom, vận chuyển và tần suất thu gom rác được áp dụng từ tháng 9 năm 2020
Thứ tư, 23/09/2020, 06:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thông báo đến các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải những nội dung quy định đơn giá, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 9 áp dụng đối với từng nhóm đối tượng năm 2020

* Đối với chủ nguồn thải là Hộ gia đình : tổng mức thu là: 66.000 đồng/tháng (Đã bao gồm thuế VAT); trong đó:

+ Giá dịch vụ thu gom là 48.000 đồng.

+ Giá dịch vụ vận chuyển là 18.000 đồng.

* Đối với chủ nguồn thải là Ngoài hộ gia đình (tổ chức, nhà trọ, hộ kinh doanh, đơn vị sản xuất, …): Tự thỏa thuận theo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thực tế phát sinh theo đơn giá năm 2020 là 497,5 đồng/kg; trong đó, giá dịch vụ thu gom là 364 đồng/kg và giá dịch vụ vận chuyển là 133,5 đồng/kg (giá chưa bao gồm thuế VAT) .

Thời gian áp dụng: từ ngày 01 tháng 09 năm 2020.

Từ năm 2021 trở đi; việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tiếp tục áp dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển do Ủy ban nhân dân Quận ban hành; trong trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố có thay đổi về giá tối đa hoặc có yếu tố trượt giá thì Ủy ban nhân dân Quận tính toán lại đơn giá thu gom, vận chuyển cho phù hợp.

- Thời gian thực hiện thu gom: Thời gian các đơn vị thu gom rác thải tại nguồn thực hiện từ 18 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. (Các chủ nguồn thải phải tập kết rác ra ngoài từ 17 giờ đến 18 giờ để đơn vị thu gom đến và lấy rác đồng loạt trên các tuyến đường)

- Tần suất thu gom: Từ nay đến cuối tháng 12 năm 2020, rác thải sinh hoạt tại nguồn được thu gom với tần suất 02 ngày/01 lần, và rác thải còn lại được thu gom vào thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần.Từ năm 2021 trở đi tần suất thu gom là 01 ngày/01 lần.

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức thực hiện đạt được hiệu quả, Ủy ban nhân dân phường đề nghị:

- Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải trực tiếp ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn với đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đóng tiền đối với dịch vụ thu gom, dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định do Ủy ban nhân dân Quận ban hành; thương thảo trong trường hợp tăng khối lượng, thu gom ngoài thời gian quy định, thu gom chất thải cồng kềnh và trả thêm chi phí dịch vụ cho đơn vị thu gom.

- Nếu quá trình cung ứng dịch vụ của đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đúng thời gian, tần suất, không đạt yêu cầu về chất lượng vệ sinh như thỏa thuận trong hợp đồng thì cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải phản ánh cho Tổ trưởng Tổ dân phố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân phường kịp thời nhắc nhở bằng văn bản hoặc biên bản họp về chấn chỉnh công tác này và xử lý vi phạm hợp đồng.

- Đối với các khu nhà trọ, chủ phòng trọ phải có trách nhiệm ký hợp đồng thu gom rác và thanh toán giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của khu trọ theo đúng quy định.

- Thực hiện việc phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của Ủy ban nhân dân Thành phố và các văn bản quy định hiện hành liên quan.

- Thực hiện chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị thu gom đúng thời gian và phương thức do Ủy ban nhân dân Quận quy định. Khi có phát sinh chất thải đột xuất hay có khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh nhiều như có đám tiệc, ma chay, cưới hỏi,… tự thỏa thuận với đơn vị thu gom về chi phí và thời gian thu gom.

- Khi phát sinh chất thải rắn cồng kềnh gồm nệm mút, tủ bàn ghế, nhánh cây,… cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể tự vận chuyển hoặc thỏa thuận mức giá dịch vụ thu gom chất thải rắn cồng kềnh với đơn vị thu gom tại nguồn để thu gom, vận chuyển đến trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; rác thải cồng kềnh phải được tháo rã, giảm kích thước trước khi chuyển đến trạm trung chuyển, chi phí tháo rã và giảm kích thước rác thải cồng kềnh do các bên tự thỏa thuận.

- Các chủ nguồn thải gồm hộ gia đình, ngoài hộ gia đình không được để rác ra đường, dưới chân cột điện, miệng hố ga thoát nước,… tránh gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị mà phải lưu chứa rác thải trong thùng có nắp đậy hợp vệ sinh và bố trí đặt trong khuôn viên nhà sao cho phù hợp mà đơn vị thu gom có thể đến và lấy rác.

Đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải vi phạm hợp đồng về thời gian giao rác mà đơn vị thu gom đã nhắc nhở 03 lần/tháng nhưng không khắc phục; Ủy ban nhân dân phường sẽ tiến hành mời làm việc và xử lý theo quy định.

Trên đây là việc áp dụng đơn giá, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thời gian, tần suất thu gom vận chuyển trên địa bàn phường Phú Hữu, Quận 9 năm 2020. Ủy ban nhân dân phường đề nghị các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải nghiêm túc chấp hành và thực hiện./.

 

VĂN BẢN BAN HÀNH:

1. Thông báo về việc điều chỉnh tần suất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường

Tải về

2. Thông báo về việc áp dụng đơn giá, mức giá dịch vụ thu gom, vanah chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thời gian, tần suất thu gom vận chuyển

Tải về

TT

 

Số lượng lượt xem: 6698