title

Thông báo rà soát lập danh sách cử tri phường Phú Hữu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ tư, 24/03/2021, 06:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ hướng dẫn đính kèm Mẫu số 33/HĐBC của Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia và hướng dẫn 28 /HD-UBBC ngày 13/3/2021 của Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Thủ Đức;

Hiện Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu đang tổ chức rà soát và lập danh sách cử tri. Trong thời gian qua, nhiều cử tri đăng ký tạm trú tại phường Phú Hữu đã đăng ký nguyện vọng được ghi tên vào danh sách cử tri tại phường Phú Hữu. Nhằm để công tác lập danh sách cử tri được chính xác và hiệu quả và không bị trùng lắp, Ủy ban nhân dân phường thông báo một số nội dung:

- Công dân không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ mười tám tuổi trờ lên và không thuộc các trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri quy đinh sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri tại phường nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú để thực hiện quyền bầu cử tại nơi đó.

Cụ thể:

- Đối với công dân thường trú tại phường Phú Hữu: sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri phường Phú Hữu. Trong trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu tại nơi cư trú khác vui lòng liên hệ tổ trưởng tổ dân phố hoặc Bản quản lý chung cư, khu dân cư nơi đăng ký thường trú trước ngày 31/3/2021.

- Đối với công dân đang đăng ký tạm trú tại phường Phú Hữu: nếu cử tri có nguyện vọng được tham gia bỏ phiếu tại phường Phú Hữu chưa đăng ký nguyện vọng, vui lòng gửi văn bản hoặc thể hiện nguyện vọng bằng lời nói trực tiếp đến tổ trưởng tổ dân phố hoặc Bản quản lý chung cư, khu dân cư trước ngày 31/3/2021.

Để thuận tiện trong công tác lập danh sách cử tri, phường Phú Hữu cung cấp số điện thoại cán bộ các tổ phụ trách công tác lập danh sách cử tri:

- Đối với công dân đăng ký tạm trú tại các chung cư, khu dân cư, đăng ký nguyện vọng bầu cử tại phường Phú Hữu, vui lòng liên hệ Ban quản lý các chung cư, khu dân cư.

- Đối với công dân đăng ký tạm trú ngoài các chung cư, khu dân cư đăng ký nguyện vọng bầu cử tại phường Phú Hữu, vui lòng liên hệ tổ trưởng tổ dân phố:

1. Khu phố 1:

Bà Đào Thị Năm- tổ trưởng tổ 1, điện thoại: 0389.434.636

Ông Bùi Tuấn Khanh – tổ trưởng tổ 2, điện thoại: 0907.892.440

Ông Vũ Tất Huyền – tổ trưởng tổ 3, điện thoại: 0773.103.589

Bà Nguyễn Thị Tơ - tổ trưởng tổ 4, điện thoại: 0377.795.238

Bà Đặng Ngọc Liên - tổ trưởng tổ 5, điện thoại: 0937.562.323

Ông Lê Văn Nào - tổ trưởng tổ 6, điện thoại: 0938.199.184

Ông Lê Ngọc Châu - tổ trưởng tổ 7, điện thoại: 0937.535.380

Ông Nguyễn Thành Trung - tổ trưởng tổ 8, điện thoại: 0966.923.356

2. Khu phố 2:

Bà Đặng Thị Hoàng - tổ trưởng tổ 1, điện thoại: 0387.650.971

Ông Võ Văn Boul - tổ trưởng tổ 2, điện thoại: 0933.340.487

Ông Nguyễn Văn Ngọ - tổ trưởng tổ 3, điện thoại: 0933.856.203

Bà Trang Thị Lệ - tổ trưởng tổ 4, điện thoại: 0967.097.543

Ông Đồng Văn Giới - tổ trưởng tổ 5, điện thoại: 0389.557.195

Ông Trần Thanh Sơn - tổ trưởng tổ 6, điện thoại: 0902.386.744

Bà Nguyễn Thị Hiên – tổ trưởng tổ 7 - 0918.101.975

Ông Đinh Xuân Trung - tổ trưởng tổ 8, điện thoại: 0939.630.510

Ông Nguyễn Hữu Hinh – tổ trưởng tổ 9, điện thoại: 0387.977.979

Ông Nguyễn Thanh Hải – tổ phó tổ 10, điện thoại: 0326.007.007

3. Khu phố 3:

Ông Võ Văn Quang – tổ trưởng tổ 1, điện thoại: 0909.536.159

Ông Trần Văn Trọng – tổ trưởng tổ 2, điện thoại: 0974.733.627

Ông Nguyễn Xuân Dũng – tổ trưởng tổ 3, điện thoại: 0908.428.201

Ông Trần Văn Diệp – tổ trưởng tổ 4, điện thoại: 0919.098.563

Ông Đặng Văn Cư – tổ trưởng tổ 5, điện thoại: 0767.674.471

Ông Phạm Văn Có – tổ trưởng tổ 6, điện thoại: 0932.159.689

Bà Phan Thị Kim Hà – tổ trưởng tổ 7, điện thoại: 0939.698.928

Ông Đặng Văn Ngon - tổ trưởng tổ 8, điện thoại: 0903.706.416

4. Khu phố 4:

Ông Lê Mạnh Hùng – tổ trưởng tổ 1, điện thoại: 0786.064.530

Ông Nguyễn Thị Tươi – tổ trưởng tổ 2, điện thoại: 0903.724.873

Bà Trịnh Thị Nhung – tổ trưởng tổ 3, điện thoại: 0919.241.853

Ông Phạm Hữu Thắng – tổ phó tổ 4, điện thoại: 0866960109

Ông Hoàng Văn Hiền – tổ trưởng tổ 5, điện thoại: 0903.629.053

Ông Nguyễn Văn Lợi – tổ trưởng tổ 6, điện thoại: 0983.792.247

Ông Trần Văn Ẩn – tổ trưởng tổ 7, điện thoại: 0789.409.662

Ông Nguyễn Văn Toản - tổ trưởng tổ 8, điện thoại: 0932.668.609

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - tổ trưởng tổ 9, điện thoại: 0935.042.874

Ông Nguyễn Văn Chiến - tổ trưởng tổ 10, điện thoại: 0908202065

Công dân cần tư vấn hoặc cần giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác lập danh sách cử tri bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách, bà Lê Thị Thùy Hương, phụ trách khu phố 1,3,4, số điện thoại: 077.822.6611, ông Trần Trung Hiếu, phụ trách khu phố 2: 0383.689.799.

Số lượng lượt xem: 280