title

THÔNG BÁO tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá và ký Bản cam kết đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với các doanh nghiệp có dưới 1000 lao động trên địa bàn phường
Thứ năm, 20/05/2021, 08:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Công văn số 2686/UBND-VP ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về việc tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và doanh nghiệp.

Thực hiện Công văn số 299/KTKHCN ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Phòng Kinh tế - Khoa học và Công nghệ thành phố Thủ Đức về việc tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, liên tiếp nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Thủ Đức rất lớn. Nhằm nâng cao mức cảnh giác, đảm bảo an toàn trong sản xuất và ổn định phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của thành phố; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thông báo như sau:

1. Các doanh nghiệp có dưới 1000 lao động đang hoạt động trên địa bàn phường phải thực hiện ký Bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 với Ủy ban nhân dân phường (mẫu đính kèm). Thời gian thực hiện ký cam kết: Chậm nhất đến hết ngày 30/5/2021.

2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Ủy ban nhân phường sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

3. Lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thực hiện phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, lỗ hổng, vi phạm, nhất là về việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Yêu cầu công nhân thực hiện khai báo y tế hàng ngày. Không cho phép người không khai báo y tế đến làm việc.

4. Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19:

- Các doanh nghiệp tự đánh giá và thực hiện theo theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thủ Đức (theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm)

- Tại các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các tiêu chí bắt buộc đạt 10 điểm trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (đính kèm Bộ tiêu chí), cụ thể:

•        Tiêu chí thành phần 5: Khu vực ăn uống yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu giữa 02 người là 1 mét và diện tích tối thiểu bố trí 3 m2/01 người hoặc chiều cao vách ngăn cố định cách ly giữa 02 người ăn là 1 mét trên bàn ăn trong khu vực phục vụ ăn uống.

•        Tiêu chí thành phần 9: Người chế biến, người phục vụ, người vận chuyển phải được đeo khẩu trang; đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chuyên dụng cho nhân viên khi vào làm việc và khách khi vào ăn uống.

•        Tiêu chí thành phần 10: Có đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho người chế biến, người ăn, người giao nhận thực phẩm.

- Đề nghị các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục việc tự đánh giá, thực hiện theo Bộ tiêu chí được đính kèm theo thông báo này và thực hiện ký Bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 với Ủy ban nhân dân phường, chậm nhất đến hết ngày 30/5/2021. Sau thời gian trên, Ủy ban nhân dân phường tiến hành tổ chức  kiểm tra, rà soát việc thực hiện các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trên đây là Thông báo của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu. Vì sức khỏe của gia đình và xã hội; Đề nghị các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn phường có liên quan phối hợp và nghiêm túc thực hiện./.

 

Tải bộ tiêu chí đánh giá và cam kết tại đây:

* Bộ tiêu chí trong hoạt động kinh doanh, ăn uống: 

* Bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp: 

* Bản cam kết: 

Số lượng lượt xem: 219