title

Thông báo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn phường Phú Hữu (ngày 02-7-2021)
Thứ năm, 01/07/2021, 11:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Theo lịch của Thành phố Thủ Đức, Ngày 02/7/2021 sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn phường Phú Hữu. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Phú Hữu xin thông tin đến người dân được biết cụ thể như sau:

Zalo

Zalo

Số lượng lượt xem: 475