title

Thông báo tổ chức xét nghiệm cho một số khu vực trên địa bàn phường Phú Hữu
Thứ ba, 20/07/2021, 04:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thời gian xét nghiệm: từ 9 giờ đến 17 giờ, ngày 21/7/2021.

Hình thức xét nghiệm: xét nghiệm nhanh theo mẫu gộp 3

Lưu ý: Các trường hợp F1,F2 và có người có dấu hiệu ho, sốt không đến xét nghiệm.

Hiện nay phường Phú Hữu có 79 người xác định dương tính và nghi nhiễm, số lượng nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp, Để phòng tránh lây lan, phường Phú Hữu tổ chức xét nghiệm nhanh dành cho một số khu vực có số lượng người nhiễm bệnh cao và có nguy cơ.

Thời gian và địa điểm xét nghiệm cụ thể như sau:

1. Điểm 1: Đình Tân Điền

9 giờ - 10 giờ: Tổ 1 khu phố 1

10 giờ -11 giờ: Tổ 2 khu phố 1

11 giờ - 12 giờ: Tổ 3 khu phố 1

13 giờ - 14 giờ: Tổ 4 khu phố 1

14 giờ - 14 giờ 30: Tổ 5 khu phố 1

14 giờ30 - 15 giờ 30: Tổ 6 khu phố 1

15 giờ 30 -16 giờ 30: Tổ 7 khu phố 1

2. Điểm 2: Đình Tân Thiện (đường Bưng Ông Thoàn)

9 giờ - 17g: Tổ 8 khu phố 1 (bao gồm Khu dân cư Park Riverside)

3. Điểm 3: Trường THCS Phú Hữu (Số 8 đường 893 Nguyễn Duy Trinh)

9 giờ - 10 giờ: Tổ 1 khu phố 2

10 giờ - 11 giờ: Tổ 2 khu phố 2

11 giờ - 12 giờ: Tổ 3 khu phố 2

13 giờ - 14 giờ: Tổ 4 khu phố 2

14 giờ -16 giờ: Tổ 5 khu phố 2

4. Điểm 4: 733 Nguyễn Duy Trinh, gần chốt đèn giao thông ngã ba Tân Lập

9 giờ - 10 giờ: Tổ 6 khu phố 2

10 giờ -11 giờ: Tổ 7 khu phố 2

14 giờ - 16 giờ: Tổ 8 + 9 khu phố 2

5. Điểm 5: Ban quản lý Melosa

9 giờ - 17 giờ: Khu dân cư Melosa và MegaVillage

6. Điểm 6: Đình Gò Cát

9 giờ - 10 giờ 30 : Tổ 1,2 khu phố 3

10 giờ 30 - 12 giờ : Tổ 3 khu phố 3

13 giờ - 15 giờ: Tổ 4 khu phố 3

7. Điểm 7: Trụ sở Khu phố 4

9 giờ - 10 giờ: Tổ 5 khu phố 3

10 giờ -11giờ: Tổ 6 khu phố 3

11 giờ - 12 giờ: Tổ 7 khu phố 3

11 giờ - 12 giờ: Tổ 8 khu phố 3

8. Điểm 8: Hoa viên Kim Cương (đường Gò Cát, khu phố 4)

9 giờ - 10 giờ: Tổ 3 khu phố 4

10 giờ - 12 giờ: Tổ 4 khu phố 4

13 giờ - 14 giờ: Tổ 6 khu phố 4

14 giờ - 15 giờ: Tổ 7 khu phố 4

15 giờ -17 giờ: Tổ 9 khu phố 4

9. Điểm 9: Nhà hàng Ven Sông - 1035 A Nguyễn Duy Trinh (gần cầu Ông Nhiêu)

9 giờ - 12 giờ: Tổ 8 khu phố 4

13 giờ -16 giờ: Tổ 10 khu phố 4

Xin mời hộ gia đình và các thành viên nhận phiếu từ tổ trưởng và điền thông tin trước khi đến xét nghiệm. Để buổi xét nghiệm an toàn, đề nghị người dân đảm bảo giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Số lượng lượt xem: 505