title

Thông báo tuyển sinh lớp Lá và lớp Một
Thứ ba, 09/03/2021, 06:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp (lớp lá, lớp một) năm học 2021- 2022, Uỷ ban nhân dân phường Phú Hữu thông báo tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

- Độ tuổi: các trẻ sinh năm 2016 vào lớp lá và trẻ sinh năm 2015 vào lớp một.

- Hồ sơ đăng ký gồm:

+ 1 Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (nguyên cuốn) hay giấy tạm trú có chứng thực của địa phương.

+ 1 Bản trích lục giấy khai sinh hoặc bản sao có chứng thực của địa phương.

Lưu ý: phụ huynh cung cấp họ tên và số điện thoại liên hệ khi đăng ký.

- Thời gian đăng ký : từ nay đến hết ngày 22/03/2021.

- Hình thức: Phụ huynh gửi hồ sơ đăng ký qua tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố hoặc trưởng, phó khu phố nơi cư trú.

- Trưởng khu phố 1: ông Lê Văn Nào, số điện thoại 0938.199.184

- Trưởng khu phố 2: ông Đoàn Quang Nam, số điện thoại: 0905.387.479

- Trưởng khu phố 3: ông Võ Văn Quang, số điện thoại: 0909.536.159

- Trưởng khu phố 4: bà Nguyễn Thị Thu Lan, số điện thoại: 0908.017.429

Đề nghị Quý phụ huynh kịp thời đăng ký cho con em mình trước thời gian nêu trên nhằm kịp thời lập danh sách gởi về Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Thủ Đức. Nếu phụ huynh đăng ký trễ sau thời hạn trên, khu phố và tổ dân phố vẫn tiếp nhận đăng ký và lập danh sách bổ sung, trình Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Thủ Đức xem xét phân tuyến tuyển sinh phù hợp.

Số lượng lượt xem: 199