title

Thông báo về việc Doanh nghiệp đăng ký danh sách tiêm vắc xin ngừa Covid-19
Thứ sáu, 25/06/2021, 02:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Kinh tế Thành phố Thủ Đức ban hành thông báo 58/TB-KT ngày 24 tháng 6 năm 2021 về việc triển khai đăng ký danh sách tiêm vắc xin ngừa Covid-19 dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

Để đăng ký, đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn lập chi tiết danh sách đối tượng cần tiêm Vắc xin Covid-19 (theo phục lục 1) và danh sách thống kê đối tượng cần tiêm vắc xin Covid-19 (theo phụ lục 2) gửi về phòng Kinh tế trước 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Đề nghị quý doanh nghiệp gửi file excel và file scan qua địa chỉ email; đồng thời gửi bảng giấy có ký tên đóng dấu xác nhận của người đại diện pháp luật hoặc giám đốc công ty về địa chỉ sau:

1. Bảng giấy gửi về Phòng Kinh tế thành phố Thủ Đức; địa chỉ: 164 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức;

2. File excel và file scan gửi về một trong các địa chỉ email sau:

+ kimdiep1605@gmail.com - điện thoại: 0907.886.559 (C. Lê Thị Kim Điệp);

+ lttmanh.tpthuduc@tphcm.gov.vn - điện thoại: 0909.586.732 (C. Lê Thị Thu Mạnh);

+ dmlhai.tpthuduc@tphcm.gov.vn - điện thoại: 0936.434.836 (A. Đào Minh Long Hải)

+ nhanh.tpthuduc@tphcm.gov.vn - điện thoại: 0938.470.447 (A. Nguyễn Hoàng Anh);

+ mhnhu.tpthuduc@tphcm.gov.vn - điện thoại: 0902.417.103 (C. Mai Huỳnh Như).

Zalo

Zalo

Zalo

Các thông tin thắc mắc, vui lòng liên hệ ông Trần Trung Kiên , cán bộ Kinh tế phường Phú Hữu, số điện thoại: 033.323.2173

 

* Tải văn bản của Phòng Kinh tế: 

* Tải biểu mẫu danh sách đăng ký

+ Biểu mẫu phụ lục 1: 

+ Biểu mẫu phụ lục 2: 

Số lượng lượt xem: 2105