title

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công bố công khai ranh giới và pháp lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường vào Khu Công nghiệp Phú Hữu).
Thứ hai, 14/12/2020, 09:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 5334/QĐ-SGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Sở Giao thông Vận tải về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường vào Khu Công nghiệp Phú Hữu);

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường vào Khu Công nghiệp Phú Hữu);

Nay Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu tiến hành niêm yết công bố công khai các văn bản nêu trên và bản đồ vị trí phạm vi dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường vào Khu Công nghiệp Phú Hữu) với quy mô diện tích 73157,2m2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm Chủ đầu tư.

Địa điểm: Tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, địa chỉ: số 893 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9.

Đồng thời, vừa qua Tổ công tác gồm Ủy ban nhân dân phường có phối hợp cùng Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận, và khu phố đi tiến hành khảo sát, lập danh sách các hộ dân có đất trên mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường vào Khu Công nghiệp Phú Hữu) bị ảnh hưởng bởi dự án để làm căn cứ lập hồ sơ bồi thường. Tuy nhiên, việc đi hiện trạng lập danh sách của Tổ công tác chưa hoàn chỉnh do có một số khu đất để trống không có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng không liên hệ được với chủ sử dụng đất do chủ sử dụng đất cho thuê. Do đó, Ủy ban nhân dân phường đề nghị các hộ dân có đất trên mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Vành đai 2 đến đường vào Khu Công nghiệp Phú Hữu) nếu chưa cung cấp thông tin cho Tổ công tác về tên chủ sử dụng, địa chỉ, và số điện thoại liên hệ thì sớm liên hệ đến Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, địa chỉ: số 893 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, gặp đồng chí Nguyễn Tuyết Phượng_Công chức Địa chính_Số điện thoại: 0908.570.748 để cung cấp thông tin.

Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thông báo đến toàn thể nhân dân biết và thực hiện./.

 

Mời tải về văn bản gốc đầy đủ chi tiết tại đây: 

Số lượng lượt xem: 2556