title

THÔNG ĐIỆP 5K: "LÁ CHẮN THÉP" TRONG PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19
Thứ hai, 21/06/2021, 02:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

“Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng. Đã đến lúc chúng ta cần phải xác định CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả. Thực hành tốt thông điệp 5K chính là “Lá chắn thép” để bảo vệ chúng ta trước đại dịch COVID-19.

THÔNG ĐIỆP 5K- -LÁ CHẮN THÉP- TRONG PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19.mp4

Số lượng lượt xem: 27