title

Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân
Thứ sáu, 15/05/2020, 08:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân sẽ được thực hiện theo trình tự mới, căn cứ vào Thông tư 40/2019/TT-BCA vừa được Bộ Công an ban hành.

Số lượng lượt xem: 994