Thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Thứ hai, 13/04/2020, 11:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hòa giải cơ sở
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải.

01

Bản chính

2

Xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết.

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

 

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

 

Tổ trưởng tổ hòa giải.

Giờ hành chính

Theo mục 1

Tổ trưởng tổ hòa giải hoàn thành thành phần hồ sơ theo mục 1 và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Kiểm tra hồ sơ

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Theo mục 1

BM 01

BM 02

BM 03

 

 

+Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ (BM 01);

+Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM 02).

+ Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03).

B2

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Theo mục 1 BM 01

Chuyển hồ sơ cho Công chức thụ lý hồ sơ

B3

Phân công thụ lý hồ sơ

Bộ phận chuyên môn được phân công

01 ngày làm việc

Theo mục 1 BM 01

Phân công công chức thụ lý hồ sơ rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

B4

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

Bộ phận chuyên môn được phân công

01 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

 

- Dự thảo quyết định hoặc văn bản từ chối thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Bộ phận chuyên môn được phân công tổng hợp, soạn tờ trình, dự thảo quyết định và trả thù lao cho hòa giải viên thông qua tổ hòa giải hoặc văn bản từ chối không thanh toán cho hòa giải viên.

 

B5

duyệt

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

02 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt Quyết định hoặc văn bản từ chối.

B6

Ban hành văn bản

Văn thư

0,5 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành văn bản.

B7

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả theo giấy hẹn

Kết quả

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận chuyên môn được phân công.

- Trả kết quả cho Tổ hòa giải

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 4.docx
Số lượng lượt xem: 79