title

Tìm người lao động làm việc tại công ty Nidec Sankyo, SamSung Việt Nam, Tài Lộc cư ngụ tại phường Phú Hữu nhằm ưu tiên xét nghiệm Covid-19 tầm soát
Thứ bảy, 10/07/2021, 14:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Xin mời người lao động làm việc tại công ty Nidec Sankyo, SamSung Việt Nam, Tài Lộc cư ngụ tại phường Phú Hữu quét mã QR sau nhằm thống kê danh sách tổ chức ưu tiên xét nghiệm tầm soát.

Zalo

Trưởng - phó khu phố, tổ trưởng - tổ phó tổ dân phố, Ban quản trị - Ban quản lý Chung cư, Ban tự quản - Ban quản lý các khu dân cư thấp tầng cùng rà soát và thông tin rộng rãi đến người lao động tại các công ty trên đăng ký dánh sách tham gia xét nghiệm tầm soát.

Thời gian xét nghiệm sẽ có thông tin cụ thể sau khi tổng hợp danh sách.

Trân trọng thông báo.

Số lượng lượt xem: 89