title

Tôi làm CMND vào năm 60 tuổi và tôi đang 75 tuổi. Vậy tôi có phải làm CCCD gắn chíp không?
Thứ sáu, 09/04/2021, 13:51 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Hỏi: Tôi làm CMND vào năm 60 tuổi và tôi đang 75 tuổi. Vậy tôi có phải làm CCCD gắn chíp không?

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Mục 4 Phần I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP về CMND, thời hạn sử dụng của CMND được quy định như sau:

“CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp.”

Như vậy, CMND chỉ có thời hạn là 15 năm và không có quy định về các mốc tuổi phải đổi lần cuối cùng như CCCD. Nên cứ 15 năm phải thực hiện đổi CMND 1 lần dù bạn bao nhiêu tuổi. Và bạn bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chíp vì CMND  sẽ hết hạn năm 75 tuổi ( nếu không thực hiện đổi sẽ bị xử phạt).

Số lượng lượt xem: 375