title

Tôi vừa làm thẻ CCCD gắn chíp. Vậy tôi có thể dùng thẻ mãi được không?
Thứ sáu, 09/04/2021, 13:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Hỏi: Tôi vừa làm thẻ CCCD gắn chíp. Vậy tôi có thể dùng thẻ mãi được không?

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Dựa theo độ tuổi thì lần cấp đổi CCCD cuối cùng sẽ được tiến hành khi công dân đủ 60 tuổi. Sau lần cấp đổi này, công dân sẽ được sử dụng CCCD đến khi mất và không phải cấp lại CCCD, trừ trường hợp CCCD bị mất, hư hỏng.

Như vậy, nếu bạn đã làm CCCD gắn chíp vào năm 60 tuổi thì có thể sử dụng đến khi mất và nếu làm CCCD gắn chíp ở thời điểm nhỏ hơn 60 tuổi thì bạn phải thực hiện đổi vào năm 25 và 40 tuổi.

Số lượng lượt xem: 68