title

TỔNG HỢP Góp ý nâng cao chất lượng thủ tục hành chính tại phòng tiếp nhận hồ sơ Quận 9
Tổng hợp Góp ý nâng cao chất lượng thủ tục hành chính tại phòng tiếp nhận hồ sơ Quận 9
Thứ tư, 28/10/2020, 04:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

ĐƠN VỊ: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN 9                                         

TỔNG HỢP

Góp ý nâng cao chất lượng thủ tục hành chính

tại phòng tiếp nhận hồ sơ Quận 9

 

Khảo sát người dân và doanh nghiệp có thực hiện giao dịch hành chính tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả, tập trung các lĩnh vực sau:

- Dịch vụ cấp giấy chứng nhận kinh doanh

- Dịch vụ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

- Dịch vụ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Số lượng mẫu khảo sát 50 mẫu, kết quả cụ thể:

1. Thái độ của công chức trong quá trình cung cấp dịch vụ:

Qua khảo sát cho thấy mức độ hài lòng người dân và doanh nghiệp, đơn vị đánh giá thái độ phục vụ cán bộ, công chức qua tiếp nhận xử lý các ý kiến góp ý, kiến nghị được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao (Hài lòng 90%;  rất hài lòng 10%)

2. Chất lượng việc hướng dẫn công dân làm thủ tục hành chính công.

Qua khảo sát người dân và doanh nghiệp đánh giá về việc tính kịp thời của thông tin cung cấp và công khai, hướng dẫn về thủ tục hành chính được đánh giá cao (Rõ ràng, rễ hiểu 70%; Chấp nhận được 30%).

3. Tổng số đi lại hoàn thành thủ tục hành chính.

Qua khảo sát cho thấy người dân và đại diện doanh nghiệp phần lớn đi lại một lần là có thể hoàn thành thủ tục hành chính công ( đi một lần tỉ lệ 82%; đi hai lần 10%; đi 3 lần 8%).

4. Chỉ số hài lòng chung về lần làm thủ tục hành chính.

Qua tổng hợp các ý kiến người dân và doanh nghiệp mức độ đánh giá hài lòng đạt tỷ lệ cao (hài lòng 90%; rất hài lòng 10%)

5. Các ý kiến góp ý của người dân để giúp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

+ Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 16%.

+ Tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính 14%

+ Cải thiện tác phong làm việc và thái độ giao tiếp của công chức 8%

+ Đảm bảo đúng hẹn với khi hoàn thành thủ tục hành chính 26%

+ Mở rộng các hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ 10%

6. Các lý do không tham gia hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

 + Không biết dịch vụ công trực tuyến 26%

+ Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ chưa tiện lợi cho dân 8%.

+ Thủ tục hành chính nhiều hơn 2%.

Số lượng lượt xem: 88