title

TPHCM LÀ MỘT ĐỊA PHƯƠNG ĐI ĐẦU TRONG VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN, BÁO CHÍ !
Thứ tư, 14/10/2020, 21:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

   Thái độ lắng nghe của thành phố thể hiện qua việc Thành ủy đã ban hành Quy định 1374, quy định trách nhiệm của cấp ủy các cấp phải lãnh đạo và giám sát việc tiếp nhận ý kiến của nhân dân.

   Hơn 2 năm qua, Thành phố đã tiếp nhận 8.778 thông tin phản ánh và đã xử lý được 8.660 tin, đạt tỷ lệ là 98,66% ý kiến phản ánh của nhân dân và các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

   Qua đó, đã kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật 328 đảng viên, 378 công chức, viên chức đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bình quân mỗi tháng có 10 đảng viên phải kỷ luật về mặt Đảng, 11 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật về mặt chính quyền qua việc tiếp thu ý kiến của nhân dân.

Chi tiết xem tại từng ảnh:

Hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, bộ vét và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 13 người

Hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Nguồn: Vùng bưng 6 xã 

Số lượng lượt xem: 117