Thông báo về việc tăng cường thêm 01 điểm cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân thường trú tại Phú Hữu (23/03/2021)
Công an Thành phố Thủ Đức tăng cường cấp Căn cước công dân gắn chip cho người dân thường trú tại phường Phú Hữu vào ngày thứ sáu (26/3/2021) và thứ bảy (27/3/2021) tại Chung cư Thủ Thiêm Garden, 269 đường Liên Phường, phường Phước Long B.
Ngày 25,26/3/2021, tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân có hộ khẩu thường trú tại phường Phú Hữu (22/03/2021)
Từ 7g30 sáng đến 24g00 thứ năm (25/3/2021) và thứ sáu (26/3/2021). Xin mời người dân có hộ khẩu thường trú phường Phú Hữu đến làm Căn cước công dân gắn chip tại địa chỉ: số 85 đường A4 khu dân cư Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh ( Nhà văn hóa phường Trường Thạnh)