title

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Phú Hữu năm 2021
Thứ tư, 13/01/2021, 08:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

UBND phường Phú Hữu vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2021 thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Phú Hữu năm 2021 với mục tiêu chung như sau:

1.Tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để phấn đấu đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 hoàn thành các mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính (CCHC), xây dựng hình ảnh chính quyền phường phục vụ, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại, với kết quả được định lượng thông qua 03 nội dung như sau:

- Cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Trọng tâm là nâng cao sự hài lòng khi đề nghị giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và sử dụng các dịch vụ công thuộc lĩnh vực hộ tịch, xây dựng, Bảo hiểm y tế;

- Gia tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn;

- Nâng cao tỷ lệ người dân và tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan.

2. Phát huy sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác CCHC phải gắn với các giải pháp cụ thể, có tính nhân rộng, áp dụng lâu dài, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, công chức tham mưu, sáng tạo và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân để tham mưu bổ sung, điều chỉnh các giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Triển khai đồng bộ với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử.

4. Phấn đấu Chỉ số CCHC (Par Index) của phường năm 2021 được Quận đánh giá Chỉ số CCHC đạt từ loại tốt trở lên.

TH-Bộ phận CCHC

Mời tải về văn bản gốc đầy đủ chi tiết tại đây: 

Số lượng lượt xem: 114