Hưởng ứng treo cờ chào mừng Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 (01/09/2020)
Thực hiện thông báo số 168/TB-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các công sở, trụ sở các hội, các doanh nghiệp và hộ dân cư trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh.
KHAI MẠC GIẢI CHẠY ONLINE MỞ RỘNG TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU (29/08/2020)
Sáng ngày 29/8/2020, phường Phú Hữu khai giải chạy online nhằm thiết thực Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9; Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với lái xe cơ giới trên địa bàn phường Phú Hữu (28/08/2020)
Một tài xế điều khiển xe cơ giới có kết quả dương tính với chất kích thích
Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân trên địa bàn phường (26/08/2020)
Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Phú Hữu cùng các đoàn thể phường tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường.