Đề nghị tất cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân thực hiện khai báo y tế điện tử (26/06/2021)
Hiện nay, phường Phú Hữu đã triển khai các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và các chung cư, khu dân cư đăng ký Mã QR Khai báo y tế. Xin mời các đơn vị hướng dẫn nhân viên tại đơn vị và cư dân tại các chung cư, khu dân cư khai báo y tế trên trang Zalo phường Phú Hữu