Đăng ký chấm dứt giám hộ
Friday, 17/04/2020, 20:57 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Giấy tờ phải nộp

1

Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ

1

Bản chính

2

Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự

1

Bản sao

3

Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện đăng ký giám hộ. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

1

Bản sao

Giấy tờ phải xuất trình

1

Giấy tờ tùy thân (gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng)

 

Bản chính

2

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người giám hộ hoặc người được giám hộ

 

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian giải quyết

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Miễn lệ phí

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/ Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

 

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo mục 1

BM 01

BM 02

BM 03

BM 04

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM 01).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM 02).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM 03).

B2

Thẩm định hồ sơ và đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức tư pháp -hộ tịch

01 ngày làm việc

Theo mục 1

Hồ sơ trình

 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu có).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thông tin quy định thì dự thảo Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ thông tin quy định thì dự thảo văn bản đề nghị bổ sung thông tin.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và dự thảo kết quả trình Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn ký duyệt.

B3

Xem xét, Ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ hoặc văn bản trả lời.

B4

Ban hành

Công chức tư pháp -hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Tiếp nhận kết quả, vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có).

- Trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 28.doc
# of Views: 86