Đăng ký kết hôn lưu động
Friday, 17/04/2020, 20:49 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Giấy tờ phải nộp

1

Tờ khai theo mẫu quy định

01

Bản chính

Giấy tờ phải xuất trình

1

Giấy tờ tùy thân gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng

01

Bản chính

2

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người đăng ký kết hôn để xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Tại địa điểm tổ chức đăng ký lưu động

05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Miễn lệ phí

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Hồ sơ đăng ký lưu động

Công chức tư pháp - hộ tịch

Giờ hành chính

- Theo mục 1

- BM 01

- BM 02

- BM 03

Công chức được giao đăng ký kết hôn lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu, Tờ khai đăng ký kết hôn, và điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký lưu động.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức tư pháp - hộ tịch

Theo mục 1

- BM 01

- BM 02

- BM 03

Hướng dẫn người yêu cầu điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai đăng ký kết hôn; kiểm tra, xác minh về điều kiện kết hôn của các bên theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM 01);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì lập phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM02).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM03).

B2

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết

Công chức

tư pháp - hộ tịch

02 ngày làm việc

- BM 01;

- Hồ sơ trình

- Công chức tư pháp - hộ tịch tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và in dự thảo bản chính Giấy chứng nhận kết hôn trình hồ sơ cho Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B3

Xem xét, trình ký

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

02 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

B4

Ban hành văn bản

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B5

Chuyển hồ sơ cho bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt đóng dấu

- Tiếp nhận kết quả hồ sơ đã được ký duyệt.

- Nhập thông tin vào Sổ hộ tịch.

B6

Trả

kết quả lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trao Giấy chứng nhận kết hôn cho các bên tại địa điểm đăng ký lưu động; ký tên vào Sổ theo quy định.

- Tại mục “Ghi chú” trong Sổ ghi rõ “Đăng ký lưu động”.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 23.doc
# of Views: 110