Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
Friday, 17/04/2020, 20:45 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Giấy tờ phải nộp

  1.  

Tờ khai theo mẫu quy định

01

Bản chính

  1.  

Văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ

01

Bản chính

  1.  

Trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ: Nộp kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật.

01

Bản sao

Giấy tờ phải xuất trình

  1.  

Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu có)

01

Bản chính

  1.  

Giấy tờ tùy thân (gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng)

01

Bản chính

  1.  

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của cha hoặc của mẹ

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đăng ký khai sinh cư trú

Ngay trong ngày làm việc; trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Miễn lệ phí.

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp

hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo Mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra, tiếp nhận chuyển hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- BM 01

- BM 02

- BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ (Nếu giải quyết ngay trong ngày làm việc); Hoặc cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo BM01 (nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: thì lập phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM02).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM3.

B2

Giải quyết hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

02 giờ làm việc

- BM 01;

- Theo Mục I

- Dự thảo bản chính Giấy khai sinh

- Công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

- In dự thảo bản chính Giấy khai sinh, trình hồ sơ cho Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B3

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

01 giờ làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt bản chính Giấy khai sinh.

B4

Ban hành văn bản

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 giờ làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu và chuyển hồ sơ cho công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B5

Chuyển hồ sơ cho bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

- Tiếp nhận kết quả vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có).

- Chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nhập thông tin vào Sổ hộ tịch.

B6

Trả

kết quả lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả theo Giấy hẹn (nếu có)

Kết quả

- Ký tên vào Sổ hộ tịch

- Trả kết quả cho người đăng ký khai sinh

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 20.doc
# of Views: 89