title

11 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ƯU TIÊN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI VIỆT NAM
Wednesday, 24/02/2021, 02:35 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1210/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ . Trong đó, hướng nêu rõ có 11 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam.

Hãy xem 11 đối tượng ưu tiên đó gồm những ai thông qua video này nhé!

11 Nhóm Đối Tượng Được Ưu Tiên Tiêm Vắc Xin Phòng COVID-19 Tại Việt Nam.mp4

 

TH

Nguồn: https://ThuVienPhapLuat.vn/

# of Views: 263