title

Bao nhiêu tuổi thì được làm căn cước công dân chíp?
Friday, 09/04/2021, 13:47 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Hỏi: Bao nhiêu tuổi thì được làm căn cước công dân chíp?

Trả lời: Theo quy định tại Luật Căn cước công dân 2014 thì Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi thì được cấp thẻ Căn cước công dân. Hiện nay, cả nước đã thực hiện việc cấp thẻ CCCD gắn chíp nên công dân từ đủ 14 tuổi sẽ được cấp thẻ CCCD gắn chíp.

# of Views: 457