title

Bầu cử Trưởng Khu phố, Nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện vào chủ nhật (ngày 25 tháng 10 năm 2020)
Wednesday, 21/10/2020, 08:59 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Đồng bào và các bạn thân mến!

Bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện vào ngày 25 tháng 10 năm 2020 đang đến gần, cử tri phường Phú Hữu hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh trưởng khu phố.

Bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ (2020-2025) là một đợt sinh hoạt chính trị trong đời sống xã hội của các khu phố, bởi cử tri sinh sống trên địa bàn phường sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền điều hành các công việc ở khu phố và địa phương.

Để công tác bầu cử chức danh trưởng khu phố đạt kết quả cao, trong thời gian vừa qua phường Phú Hữu đã tập trung chỉ đạo và triển khai:

+ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của bộ trưởng bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

+ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/tt-bnv ngày 31 tháng 8 năm 2012 của bộ trưởng bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

+ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND Thành phố ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố;

+ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 27/8/2020 về việc tổ chức hội nghị bầu trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Thông báo số 205/TB-UBND ngày 12/10/2020 về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày15/10/2020 về việc công bố địa điểm bầu cử trưởng khu phố phường phú hữu, nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Niêm yết Danh sách ứng cử viên ứng cử Bầu Trưởng khu phố, Nhiệm kỳ 2020-2025;

Trong quá trình chuẩn bị, các khu phố đã phát huy cao độ pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đồng thời tiến hành các bước chuẩn bị đảm bảo công khai dân chủ đúng pháp luật. Tính đến thời điểm này, toàn phường đã chuẩn bị chu đáo các công việc cho ngày bầu cử. Nhìn chung số ứng cử viên ra ứng cử chức danh trưởng khu phố đều là những người có năng lực để đảm đương các công việc của khu phố và có uy tín trong nhân dân. Cùng với việc chuẩn bị về nhân sự, các khu phố cũng đã chuẩn bị khá tốt về cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử, cuộc bầu cử lần này được chia thành 07 khu vực bỏ phiếu tại 04 khu phố. Các khu vực bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo để tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Để điều hành cuộc bầu cử, các khu phố đã thành lập ban bầu cử và tổ bầu cử đảm bảo để điều hành công tác bầu cử.

1. Về tiêu chuẩn Trưởng khu phố: Căn cứ Điều 12, Quyết định số 24 ngày 25/4/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng khu phố phải là người có đầy đủ quyền công dân, có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên tại khu phố, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

2. Về hình thức bầu cử: Việc bầu cử trưởng khu phố, Nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

 3. Về cử tri tham gia bầu cử: UBND phường thống nhất với Thường trực UB MTTQ VN phường Quyết định thành phần tham gia bầu cử là đại diện cử tri hộ gia đình. Tiêu chuẩn cử tri là công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, không mất quyền bầu cử, từ đủ 18 tuổi trở lên (có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương). Người đại diện hộ gia đình phải là người tiêu biểu, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư.

4. Về thời gian tổ chức bầu cử: Bắt đầu lúc 07giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút (Chủ nhật, ngày 25  tháng 10 năm 2020).

5. Về địa điểm: Địa điểm tổ chức bầu cử Trưởng khu phố, Nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại 04 khu phố, cụ thể như sau:

- Khu Phố 1:

 + Địa điểm bầu cử: Trụ sở khu phố 1 (số 02 đường 893, Kp1, Phường Phú Hữu, Quận 9)

- Khu Phố 2:

+ Địa điểm bầu cử: Trạm y tế phường (số 887 Nguyễn Duy Trinh , Kp2, Phường Phú Hữu, Quận 9)

+ Địa điểm bầu cử: Chung cư The Eatern (số 299 đường Liên Phường, KP2, Phường Phú Hữu, Quận 9)

+ Địa điểm bầu cử: Chung cư Sky 9 (số 61 đường số 1, Kp2, Phường Phú Hữu, Quận 9)

+ Địa điểm bầu cử: Chung cư Ehomes (Đường Đỗ Xuân Hợp, Tổ 9, Khu phố 2, Phú Hữu, Quận 9)

-  Khu phố 3:

+ Địa điểm bầu cử: Trường Tiểu học Phú Hữu (Đường 836, Kp3, Phường Phú Hữu, Quận 9)

-  Khu phố 4:

+ Địa điểm bầu cử: Trụ sở khu phố 4 (Số 89 đường 882, Kp4, Phường Phú Hữu, Quận 9).

Cử tri phường Phú Hữu hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh trưởng khu phố. Ban chỉ đạo và tổ bầu cử ở các khu phố đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những người xứng đáng bầu vào chức danh trưởng khu phố để đại diện cho mình gánh vác những công việc của địa phương. 

# of Views: 1259