Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Friday, 17/04/2020, 21:54 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Dân số và kế hoạch hóa gia đình
Nội dung:

a/ Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Bố, mẹ và nời thân thích của trẻ có trách nhiệm điền vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu) và nộp cho Trạm Y tế xã, phường vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm Y tế xã, phường phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

- Bước 3: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại Trạm Y tế phường/xã

b/ Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trạm Y tế phường/xã

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d/ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị.

đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bố, mẹ và nời thân thích của trẻ

e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế phường/xã

g/ Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng sinh.

h/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu);

i/ Lệ phí: không có

k/ Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

Tài liệu đính kèm:
nội dung.docx
# of Views: 115