Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Friday, 17/04/2020, 20:26 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Chứng thực
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực

01

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

02

Giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng của người làm chứng

01

Bản chính

03

Hợp đồng giao dịch đã được chứng thực

01

Bản chính

04

Dự thảo hợp đồng, giao dịch sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

01

Bản chính

05

Văn bản thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch của các bên tham gia hợp đồng giao dịch

01

Bản chính

06

Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng (trong trường hợp nội dung sửa đổi, bổ sung dịch có liên quan đến tài sản)

01

Bản sao kèm bản chính để đối chiếu

 

07

Văn bản yêu cầu chứng thực ngoài trụ sở (trong trường hợp chứng thực ngoài trụ sở)

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Phí chứng thực

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (nơi đã chứng thực hợp đồng giao dịch trước đây)

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

30.000 đồng/trường hợp

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/

Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức đã tham gia hợp đồng giao dịch trước đây

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5

giờ làm việc

Theo mục I, BM 01,

BM 02,

BM 03,

- Kiểm tra nội dung văn bản, giấy tờ yêu cầu chứng thực, các giấy tờ tùy thân và năng lực hành vi của người yêu cầu chứng thực.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu các bên tham gia hợp đồng giao dịch ký vào hợp đồng, giao dịch; Lập giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả theo mẩu BM 01 (đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ); thực hiện tiếp bước B3.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người yêu cầu chứng thực bổ sung hồ sơ theo quy định, hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chứng thực, nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ điều kiện giải quyết theo quy định thì lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo mẫu BM 03.

B3

Xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ làm việc

Hồ sơ

tiếp nhận

- Ghi đầy đủ lời chứng tương ứng với từng loại hợp đồng, giao dịch (theo mẫu).

- Lấy số chứng thực.

- Vào sổ lưu chứng thực.

- Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký.

 

B4

 

Xem xét, Ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 giờ làm việc

Hồ sơ trình ký

Xem xét hồ sơ và ký tên trên hợp đồng, giao dịch sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Kết quả giải quyết,

 

- Đóng dấu.

- Thu phí theo quy định.

- Trả hồ sơ cho cá nhân, có yêu cầu.

 

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 8.doc
# of Views: 84