title

Công bố địa điểm bầu cử Trưởng khu phố phường Phú Hữu, nhiệm kỳ 2020-2025
Monday, 19/10/2020, 01:26 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu công bố 07 điểm bầu cử Trưởng 4 khu phố Phường Phú Hữu, Quận 9 nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các địa điểm sau:

1. Khu Phố 1     

 - Địa điểm bầu cử: Trụ sở khu phố 1 (số 02 đường 893, Kp1, Phường Phú Hữu, Quận 9)

2. Khu Phố 2     

- Địa điểm bầu cử:  Trạm y tế phường (số 887 Nguyễn Duy Trinh , Kp2, Phường Phú Hữu, Quận 9)

- Địa điểm bầu cử:  Chung cư The Eatern (số 299 đường Liên Phường, KP2, Phường Phú Hữu, Quận 9)

- Địa điểm bầu cử:  Chung cư Sky 9 (số 61 đường số 1, Kp2, Phường Phú Hữu, Quận 9)

- Địa điểm bầu cử:  Chung cư Ehomes (Đường Đỗ Xuân Hợp, Tổ 9, Khu phố 2, Phú Hữu, Quận 9)

3. Khu phố 3     

- Địa điểm bầu cử:  Trường Tiểu học Phú Hữu (Đường 836, Kp3, Phường Phú Hữu, Quận 9)

4. Khu phố 4     

- Địa điểm bầu cử: Trụ sở khu phố 4 (Số 89 đường 882, Kp4, Phường Phú Hữu, Quận 9).

 

*. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

+ Quyết định công bố: 

# of Views: 539