title

Công bố và trao quyết định Trưởng khu phố trên địa bàn phường Phú Hữu, Nhiệm kỳ 2020-2025
Tuesday, 03/11/2020, 01:13 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng nay, ngày 02 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu đã công bố và trao quyết định trưởng 4 khu phố trên địa bàn phường Phú Hữu theo kết quả bầu cử trưởng khu phố ngày 25 tháng 10 vừa qua

(Bà Nguyễn Thị Hương Hiệp - Bí thư Đảng ủy phường và ông Nguyễn Đình Trí - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu đã trao quyết định công nhận Trưởng 4 khu phố)

Tham dự lễ công bố và trao quyết định trưởng khu phố có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hương Hiệp - Bí thư Đảng ủy phường và ông Nguyễn Đình Trí - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, cùng các ông bà là thành viên Ủy ban nhân dân phường, các đoàn thể, cán bộ công nhân viên phường và cấp ủy các chi bộ khu phố, phó khu phố, tổ trưởng các tổ dân phố.

 

Cụ thể:

- Khu phố 1: ông Lê Văn Nào, Trưởng khu phố 1

- Khu phố 2: ông Đoàn Quang Nam,Trưởng khu phố 2

- Khu phố 3: ông Võ Văn Quang,Trưởng khu phố 3

- Khu phố 4: bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng khu phố 4

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, ông Nguyễn Đình Trí - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã phát biểu chúc mừng các ông bà trưởng khu phố, đồng thời giao nhiệm vụ trong thời gian tới, và tin tưởng các ông bà trưởng khu phố sẽ phát huy năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của UBND phường và cấp ủy chi bộ.

(ông Nguyễn Đình Trí - Chủ tịch UBND phường phát biểu chúc mừng)

TT

# of Views: 363