title

Danh sách Ban điều hành khu phố và Tổ dân phố Khu phố 1
Wednesday, 22/04/2020, 11:54 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ VÀ TỔ DÂN PHỐ

I. BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ

STT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Lê Văn Nào

Trưởng KP

0938.199.184

49 đường 20, Kp1

2

Nguyễn Thị Tơ

Phó KP

0377.795.238

39/2 đường 20, tổ 6, Kp1

II. TỔ DÂN PHỐ

STT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại

Ghi chú

  1.  

Đào Thị Năm

Tổ Trưởng Tổ 1

0389.434.636

 

  1.  

Bùi Tuấn Khanh

Tổ trưởng Tổ 2

0907.892.440

 

  1.  

Vũ Tất Huyền

Tổ trưởng Tổ 3

0773.103.589

 

  1.  

Nguyễn Thị Tơ

Tổ trưởng Tổ 4

0377.795.238

 

  1.  

Đặng Ngọc Liên

Tổ trưởng Tổ 5

0937.562.323

 

  1.  

Lê Văn Nào

Tổ trưởng Tổ 6

0938.199.184

 

  1.  

Lê Ngọc Châu

Tổ trưởng Tổ 7

0937.535.380

 

  1.  

Nguyễn Thành Trung

Tổ trưởng Tổ 8

0966.923.356

 

 

 

# of Views: 585